KLIENT INDYWIDUALNY

NAJWYŻSZE STANDARDY OBSŁUGI  

Klientów indywidualnych obsługujemy w modelu bazującym na najlepszych wzorcach prywatnej bankowości szwajcarskiej.  

Wysokie standardy obsługi opierają się na poniższych zasadach:
— nastawieniu na długofalową współpracę - chcemy pomagać realizować cele Tobie, Twoim dzieciom i Twoim wnukom (na przestrzeni pokoleń)
— pełnej dyskrecji, dzięki której możesz spać spokojnie
— doradztwie w oparciu o przekazywaną Ci wiedzę, dzięki czemu świadomie podejmujesz słuszne wybory
— rezygnacji z oferowania produktów finansowych, na rzecz szukania sposobów realizacji Twoich celów w oparciu o Wysokodochodowe Generatory Wartości
— bezpośredniej, serdecznej i szczerej relacji z Tobą i Twoją rodziną — pełnej transparentności wspólnych działań — wspólnym dążeniu do osiągania coraz wyższych poziomów satysfakcji finansowej i dochodu z inwestycji - tak jak Ty, członkowie zespołu FORTCAP inwestują swoje własne środki, w proponowane rozwiązania.